Dũng cảm
  Dũng cảm
  Kế thừa của Thần Sức Mạnh Nhãn: #4Vũ khí một tay#4, #4Giáp#4|Đại Sư chiến đấu công thủ cân đối
   Lv. 1 Talent
   Vô Hình
   Xét Xử
   Thế Lực Ngang Nhau
   Lv. 2 Talent
   Kiên Nghị
   Hợp Lực
   Mặc giáp Tro Bụi
  lãnh chúa
  lãnh chúa
  Người hầu của Thần Sức Mạnh, dung hợp Thần Lực Cơ Giới Nhãn: #4Lửa#4, #4Phạm vi#4|Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc Kỵ Sĩ, trừng phạt mọi tội ác
   Lv. 1 Talent
   Lửa Sao Trời
   Bàn Thạch
   Quét Sạch
   Lv. 2 Talent
   Lửa Chân Thực
   Lửa Hoang
   Thu thập Strike
  Blood Raider
  Blood Raider
  Người hầu của Thần Sức Mạnh, dung hợp Thần Lực Chinh Chiến Nhãn: #4Vũ khí hai tay#4, #4HP#4|Dũng cảm gan dạ, mạnh mẽ quyết đoán
   Lv. 1 Talent
   Vẹn Toàn
   kênh cuộc sống
   đặt cuộc sống của bạn xuống
   Lv. 2 Talent
   sẽ sống
   Bí Thuật
   tận dụng lợi thế