โลงศพแขวนดอกบัวน้ำแข็ง
  ตายก่อนจึงจะเผชิญได้อีกครั้ง
  มอนสเตอร์ขาว
  เรียกร้องก่อนจาก
  บาปของเจ้าแห่งไฟ
  ความชังที่ว่างเปล่า
  คราบน้ำตา